Cookies

För att kunna använda våra webbsidor måste din webbläsare tillåta cookies.
Enligt lagen om elektronisk kommunikation och dess förändringar ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om detta. På FMN webbplatser används cookies för dem som använder våra sidor.


Cookies är små textfiler som sparas på din dator och innehåller information som vår hemsida behöver för att kunna vara säker på vem du är under tiden du är inloggad.

När du besöker oss igen vill vi snabbt kunna identifiera dig för att ge dig bästa möjliga service.


De cookies vi skapar på din dator innehåller ingen personinformation eller annan meningsfull information som kan användas av utomstående.


Vid övrig kontakt – när du t.ex. mejlar, ringer, söker jobb eller använder våra sidor inom sociala medier får vi de uppgifter som du då lämnar till oss.


Informationen du ger oss är generellt sett nödvändig för en avtalsrelation med oss eller för att vi måste uppfylla rättsliga förpliktelser enligt olika lagar. Övrig information är nödvändig utifrån andra syften som du kan läsa mer om nedan. Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad som behövs för att uppfylla ändamålet med insamlingen och vi har rutiner för att ta bort uppgifter som inte längre behövs.
Ibland kan vi få in uppgifter om dig från någon annan, tillexempel om någon ger en gåva i ditt namn, i så fall informerar vi dig om det och hur vi fått uppgifterna.

Läs mer i hela vår inegritetspolicy.