Föräldraföreningen mot narkotika

Föräldraföreningen mot Narkotika startade 1968 som en reaktion mot det ökande narkotikamissbruket bland ungdomar. Organisationen startades av anhöriga som ville motverka den sociala isolering som utsatta familjer drabbas av. Basen i verksamheten har sedan dess varit rådgivning. Efter hand har arbetet med självhjälp utvecklats och har nu blivit kärnan i verksamheten.

Ideell hjälp över hela landet

Vi har föreningar och kontaktgrupper i stora delar av landet. Alla bedriver rådgivning för hjälpsökande anhöriga och följer upp detta med självhjälpsverksamhet. De flesta av föreningarna drivs hels ideellt och alla försöker hjälpa så många de klarar av. Utefter förmåga driver de verksamhet och har öppna självhjälpsgrupper dit anhöriga och andra närstående kan komma.

Det bästa vore om drogproblem inte fanns

 Vi ser hela tiden hur alkohol och andra droger leder till både fysiskt och psykiskt lidande hos missbrukare och anhöriga. Det bästa vore naturligtvis om det inte fanns några drogproblem. Därför arbetar vi också förebyggande. Vi ger föräldrar och anhöriga tips på hur de kan skapa trygghet och miljöer som hjälper ungdomar att undvika droger.

Respekterad del av det sociala skyddsnätet

FMN har med åren blivit en respekterad och trovärdig organisation. I många kommuner har vi blivit en naturlig del i det sociala skyddsnätet. Vårdcentraler, socialtjänst och skolor delar ut information och hänvisar till vår verksamhet. Flera kommuner stöder våra insatser ekonomiskt. På många håll får vi också ekonomiskt stöd från privatpersoner och företag. 

Kontakta Riksförbundet FMN

Här finns kontaktuppgifter till olika delar av Riksförbundet FMN. De lokala föreningarna och kontaktgrupperna finns beskrivna under Hitta stöd. 

Mejl: info@fmn.se   

Adress: FMN Riks, Örnsätrabacken 134, 127 30 Skärholmen

Organisationsnummer: 802010-4462 | Plusgironummer: 52001-5 | Gåvor Plusgiro: 901000-0

Styrelsen för FMN

FMN:s styrelse är till minst hälften representerad av personer som har haft missbruk inom familjen.

Daniel Carlryd

Daniel Carlryd

Ordförande

Lokalförening: Göteborg
Telefon: 070-738 39 76
Mejl: daniel.carlryd@fmn.se

Annica Bergström

Annica Bergström

Vice Ordförande

Lokalförening: Storstockholm
Telefon: 076-120 82 10
Mejl: annica.bergstrom@fmn.se

Leif Andersson

Leif Andersson

Kassör

Lokalförening: Värmland
Telefon: 0733-72 63 16
Mejl: leif.andersson@fmn.se

Martin Bauhn

Martin Bauhn

Ledamot

Lokalförening: Malmö
Telefon: 0738-293383
Mejl: martin.bauhn@fmn.se

Carina Mossberg

Carina Mossberg

Ledamot

Lokalförening: Göteborg
Telefon: 070-677 22 03
Mejl: carina.mossberg@fmn.se 

Revisorer

FMN:s revisorer.

Martin Philip

Martin Philip

Föreningsrevisor

Lokalförening: Malmö
Telefon: 070-7231212
Mejl: martinph45@gmail.com

Nils-Jame Bickham

Nils-Jame Bickham

Föreningsrevisor

Lokalförening: Umeå
Telefon: 076-7889289
Mejl: nils@bickham.se  

Valberedning

FMN:s valberedare.

Fanny Nyberg

Fanny Nyberg

Valberedare (samankall)

Lokalförening: Malmö

Telefon: 0733-511331
Mejl: fannyjohansson85@hotmail.com

Maja Hultberg

Maja Hultberg

Valberedare

Lokalförening: Storstockholm

Telefon: 070-820 58 52
Mejl: maja_diver@hotmail.com 

Berit Boero-Rol

Berit Boero-Rol

Valberedare

Lokalförening: VGR

Telefon: 
Mejl: berit_br@hotmail.com 

Styrdokument för FMN

Här finns stadgar, redovisningar och annat som styr FMN:s verksamhet.  

Stadgar FMN

Stadgar för FMN Riks och lokalföreningar. Senast reviderade 22 maj 2022. 

Riksstyrelsens roll och arbete

Styrdokument för styrelsen av FMN. Uppdaterad 2018.

Integritetspolicy

Dokument som beskriver FMN:s arbete med GDPR och integritet.

Årsredovisning 2022

FMN Riks årsredovisning för 2022

Årsredovisning 2021

FMN Riks årsredovisning för 2021

Årsredovisning 2020

FMN Riks årsredovisning för 2020