Föräldraföreningen mot narkotika

Föräldraföreningen mot Narkotika startade 1968 som en reaktion mot det ökande narkotikamissbruket bland ungdomar. Organisationen startades av anhöriga som ville motverka den sociala isolering som utsatta familjer drabbas av. Basen i verksamheten har sedan dess varit rådgivning. Efter hand har arbetet med självhjälp utvecklats och har nu blivit kärnan i verksamheten.

Ideell hjälp över hela landet

Vi har föreningar och kontaktgrupper i stora delar av landet. Alla bedriver rådgivning för hjälpsökande anhöriga och följer upp detta med självhjälpsverksamhet. De flesta av föreningarna drivs hels ideellt och alla försöker hjälpa så många de klarar av. Utefter förmåga driver de verksamhet och har öppna självhjälpsgrupper dit anhöriga och andra närstående kan komma.

Det bästa vore om drogproblem inte fanns

 Vi ser hela tiden hur alkohol och andra droger leder till både fysiskt och psykiskt lidande hos missbrukare och anhöriga. Det bästa vore naturligtvis om det inte fanns några drogproblem. Därför arbetar vi också förebyggande. Vi ger föräldrar och anhöriga tips på hur de kan skapa trygghet och miljöer som hjälper ungdomar att undvika droger.

Respekterad del av det sociala skyddsnätet

FMN har med åren blivit en respekterad och trovärdig organisation. I många kommuner har vi blivit en naturlig del i det sociala skyddsnätet. Vårdcentraler, socialtjänst och skolor delar ut information och hänvisar till vår verksamhet. Flera kommuner stöder våra insatser ekonomiskt. På många håll får vi också ekonomiskt stöd från privatpersoner och företag. 

Kontakta Riksförbundet FMN

Här finns kontaktuppgifter till olika delar av Riksförbundet FMN. De lokala föreningarna och kontaktgrupperna finns beskrivna under Hitta stöd. 

Telefon: 08-642 06 50 | Mejl: info@fmn.se   

Adress: FMN Riks, Örnsätrabacken 134, 127 30 Skärholmen

Organisationsnummer: 802010-4462 | Plusgironummer: 52001-5 | Gåvor PlusGiro: 901000-0

Styrdokument för FMN

Här finns stadgar, redovisningar och annat som styr FMN:s verksamhet.  

Stadgar FMN

Stadgar för FMN Riks och lokalföreningar. Senast reviderade 22 maj 2022. 

Riksstyrelsens roll och arbete

Styrdokument för styrelsen av FMN. Uppdaterad 2018.

Integritetspolicy

Dokument som beskriver FMN:s arbete med GDPR och integritet.

Årsredovisning 2021

FMN Riks årsredovisning för 2021

Årsredovisning 2020

FMN Riks årsredovisning för 2020

Årsredovisning 2018 & 2019

FMN Riks årsredovisning för 2018 & 2019