Föräldraföreningen mot narkotika

Föräldraföreningen mot Narkotika startade 1968 som en reaktion mot det ökande narkotikamissbruket bland ungdomar. Organisationen startades av anhöriga som ville motverka den sociala isolering som utsatta familjer drabbas av. Basen i verksamheten har sedan dess varit rådgivning. Efter hand har arbetet med självhjälp utvecklats och har nu blivit kärnan i verksamheten.

Ideell hjälp över hela landet

Vi har föreningar och kontaktgrupper i stora delar av landet. Alla bedriver rådgivning för hjälpsökande anhöriga och följer upp detta med självhjälpsverksamhet. De flesta av föreningarna drivs hels ideellt och alla försöker hjälpa så många de klarar av. Utefter förmåga driver de verksamhet och har öppna självhjälpsgrupper dit anhöriga och andra närstående kan komma.

Det bästa vore om drogproblem inte fanns

 Vi ser hela tiden hur alkohol och andra droger leder till både fysiskt och psykiskt lidande hos missbrukare och anhöriga. Det bästa vore naturligtvis om det inte fanns några drogproblem. Därför arbetar vi också förebyggande. Vi ger föräldrar och anhöriga tips på hur de kan skapa trygghet och miljöer som hjälper ungdomar att undvika droger.

Respekterad del av det sociala skyddsnätet

FMN har med åren blivit en respekterad och trovärdig organisation. I många kommuner har vi blivit en naturlig del i det sociala skyddsnätet. Vårdcentraler, socialtjänst och skolor delar ut information och hänvisar till vår verksamhet. Flera kommuner stöder våra insatser ekonomiskt. På många håll får vi också ekonomiskt stöd från privatpersoner och företag. 

Kontakta Riksförbundet FMN

Här finns kontaktuppgifter till olika delar av Riksförbundet FMN. De lokala föreningarna och kontaktgrupperna finns beskrivna under Hitta stöd. 

Telefon: 08-642 06 50 | Mejl: info@fmn.se   

Adress: FMN Riks, Friluftsvägen 29, 172 40 Sundbyberg

Organisationsnummer: 802010-4462 | Plusgironummer: 52001-5 | Gåvor PlusGiro: 901000-0

Styrelsen för FMN

FMN:s styrelse är till minst hälften representerad av personer som har haft missbruk inom familjen.

Margareta Nyström

Margareta Nyström

Ordförande

Lokalförening: Uppsala
Telefon: 076-947 31 04
Mejl: riks.ordf@fmn.se

Daniel Carlryd

Daniel Carlryd

Vice Ordförande

Lokalförening: Göteborg
Telefon: 072-371 43 17
Mejl: daniel.carlryd@fmn.se

Leif Andersson

Leif Andersson

Kassör

Lokalförening: Göteborg
Telefon: 0733-72 63 16
Mejl: leif.andersson@fmn.se

Ewa Löfqvist

Ewa Löfqvist

Ledamot

Lokalförening: Gävle
Telefon: 070-605 75 56
Mejl: ewa.lofqvist@fmn.se 

Ulrika Mattsson

Ulrika Mattsson

Ledamot

Lokalförening: Göteborg
Telefon: 0723-10 14 69
Mejl: ulrika.mattsson@fmn.se

Petra Grevstad

Petra Grevstad

Suppleant

Lokalförening: Malmö
Telefon: 0733-20 45 18
Mejl: petra.grevstad@fmn.se

Jessica Viggesjöö Åberg

Jessica Viggesjöö Åberg

Suppleant

Lokalförening: Östersund
Telefon: 070-398 04 83
Mejl: jessica.viggesjoo.aberg@fmn.se

Vanja Holmgren

Vanja Holmgren

Suppleant

Lokalförening: Stockholm
Telefon: 070-734 82 79
Mejl: vanja.holmgren@fmn.se

Lennart Johansson

Lennart Johansson

Suppleant

Lokalförening: Malmö
Telefon: 070-833 53 82
Mejl: lennart.johansson@fmn.se

Revisorer

FMN:s revisorer.

Martin Philip

Martin Philip

Föreningsrevisor

Lokalförening: Malmö
Mejl: martinph45@gmail.com

Nils-Jame Bickham

Nils-Jame Bickham

Revisorssuppleant

Lokalförening: Umeå 

Valberedning

FMN:s valberedare.

Jörgen Olsson

Jörgen Olsson

Sammankallande valberedare

Lokalförening: Malmö
Telefon: 0708-84 12 49
Mejl: knastvagen@hotmail.se

Fanny Nyberg

Fanny Nyberg

Valberedare

Lokalförening: Malmö

Mejl: fannyjohansson85@hotmail.com

Maria Nilsson

Maria Nilsson

Valberedare

Lokalförening: Stockholm

Mejl: tjallamalla@hotmail.com

Styrdokument för FMN

Här finns stadgar, redovisningar och annat som styr FMN:s verksamhet.  

Stadgar FMN

Stadgar för FMN Riks och lokalföreningar. Senast reviderade 2015.

Riksstyrelsens roll och arbete

Styrdokument för styrelsen av FMN. Uppdaterad 2018.

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program för FMN. Fastslaget 2018.

Integritetspolicy

Dokument som beskriver FMN:s arbete med GDPR och integritet.