Föräldraföreningen mot narkotika

Föräldraföreningen mot Narkotika startade 1968 som en reaktion mot det ökande narkotikamissbruket bland ungdomar. Organisationen startades av anhöriga som ville motverka den sociala isolering som utsatta familjer drabbas av. Basen i verksamheten har sedan dess varit rådgivning. Efter hand har arbetet med självhjälp utvecklats och har nu blivit kärnan i verksamheten.

Ideell hjälp över hela landet

Vi har föreningar och kontaktgrupper i stora delar av landet. Alla bedriver rådgivning för hjälpsökande anhöriga och följer upp detta med självhjälpsverksamhet. De flesta av föreningarna drivs hels ideellt och alla försöker hjälpa så många de klarar av. Utefter förmåga driver de verksamhet och har öppna självhjälpsgrupper dit anhöriga och andra närstående kan komma.

Det bästa vore om drogproblem inte fanns

 Vi ser hela tiden hur alkohol och andra droger leder till både fysiskt och psykiskt lidande hos missbrukare och anhöriga. Det bästa vore naturligtvis om det inte fanns några drogproblem. Därför arbetar vi också förebyggande. Vi ger föräldrar och anhöriga tips på hur de kan skapa trygghet och miljöer som hjälper ungdomar att undvika droger.

Respekterad del av det sociala skyddsnätet

FMN har med åren blivit en respekterad och trovärdig organisation. I många kommuner har vi blivit en naturlig del i det sociala skyddsnätet. Vårdcentraler, socialtjänst och skolor delar ut information och hänvisar till vår verksamhet. Flera kommuner stöder våra insatser ekonomiskt. På många håll får vi också ekonomiskt stöd från privatpersoner och företag. 

Kontakta Riksförbundet FMN

Här finns kontaktuppgifter till olika delar av Riksförbundet FMN. De lokala föreningarna och kontaktgrupperna finns beskrivna under Hitta stöd. 

Telefon: 08-642 06 50 | Mejl: info@fmn.se   

Adress: FMN Riks, Friluftsvägen 29, 172 40 Sundbyberg

Organisationsnummer: 802010-4462 | Plusgironummer: 52001-5 | Gåvor PlusGiro: 901000-0

Styrelsen för FMN

FMN:s styrelse är till minst hälften representerad av personer som har haft missbruk inom familjen.

Daniel Carlryd

Daniel Carlryd

Ordförande

Lokalförening: Göteborg
Telefon: 070-738 39 76
Mejl: daniel.carlryd@fmn.se

Annica Bergström

Annica Bergström

Vice Ordförande

Lokalförening: Storstockholm
Telefon: 076-120 82 10
Mejl: annica.bergstrom@fmn.se

Leif Andersson

Leif Andersson

Kassör

Lokalförening: Göteborg
Telefon: 0733-72 63 16
Mejl: leif.andersson@fmn.se

Martin Bauhn

Martin Bauhn

Ledamot

Lokalförening: Malmö
Telefon: 0738-293383
Mejl: martin.bauhn@fmn.se

Petra Grevstad

Petra Grevstad

Ledamot

Lokalförening: Malmö
Telefon: 0733-20 45 18
Mejl: petra.grevstad@fmn.se 

Lennart Johansson

Lennart Johansson

Ledamot

Lokalförening: Malmö
Telefon: 070-833 53 82
Mejl: lennart.johansson@fmn.se

Revisorer

FMN:s revisorer.

Martin Philip

Martin Philip

Föreningsrevisor

Lokalförening: Malmö
Telefon: 070-7231212
Mejl: martinph45@gmail.com

Nils-Jame Bickham

Nils-Jame Bickham

Föreningsrevisor

Lokalförening: Umeå
Telefon: 076-7889289
Mejl: nils@bickham.se  

Ewa Ghobé

Ewa Ghobé

Revisorsersättare

Lokalförening: Storstockholm
Telefon: 070-6036555
Mejl: ewa@fmn-sthlm.se

Valberedning

FMN:s valberedare.

Fanny Nyberg

Fanny Nyberg

Valberedare (samankall)

Lokalförening: Malmö

Telefon: 0733-511331
Mejl: fannyjohansson85@hotmail.com

Ulrika Gross Mattsson

Ulrika Gross Mattsson

Valberedare

Lokalförening: Göteborg

Telefon: 070-942 45 10
ulrikagmattsson@gmail.com 

Jörgen Olsson

Jörgen Olsson

Valberedare

Lokalförening: Malmö

Telefon: 0708-84 12 49
Mejl: knastvagen@hotmail.se

Ulla Öhgren

Ulla Öhgren

Valberedare, ersättare

Lokalförening: Uppsala

Telefon: 070-942 45 10
Mejl: ulla@ohgren.se 

Birgitta Engström Petersson

Birgitta Engström Petersson

Valberedare, ersättare

Lokalförening: Kristinehamn

Telefon: 0707-523318
Mejl: birgitta@ar-konsult.com 

Inger Elovsson Sohlman

Inger Elovsson Sohlman

Valberedare, ersättare

Lokalförening: Uppsala

Telefon: 072-3063013
Mejl: inger_elovsson@yahoo.com 

Styrdokument för FMN

Här finns stadgar, redovisningar och annat som styr FMN:s verksamhet.  

Stadgar FMN

Stadgar för FMN Riks och lokalföreningar. Senast reviderade 2020.

Riksstyrelsens roll och arbete

Styrdokument för styrelsen av FMN. Uppdaterad 2018.

Integritetspolicy

Dokument som beskriver FMN:s arbete med GDPR och integritet.

Årsredovisning 2018 & 2019

FMN Riks årsredovisning för 2018 och 2019

Årsredovisning 2020

FMN Riks årsredovisning för 2020