Lever du nära någon med ett beroende?

Få rådgivning och hitta självhjälpsgrupper med anhöriga som har erfarenheter av liknande situationer.

Viktigt stöd till anhöriga

Att kunna få råd av och kunna samtala med människor som har erfarenheter av liknande situationer är ovärderligt. FMN finns över hela landet. Vi erbjuder anhöriga en första rådgivning och hjälper till med att hitta en öppen självhjälpsgrupp.

Vi vill erbjuda mer plats!

På många håll i landet får vi viktigt stöd från kommuner, sponsorer och privatpersoner. På det sättet kan vi stötta fler anhöriga innan det går för långt. Du kan hjälpa till genom att ge gåvor. Du kan också hjälpa till genom att lära dig mer och sprida information om att vi finns.

Program för anhöriga och närstående

Rådgivning

Efter en första kontakt via mejl eller telefon träffar den anhöriga en av våra rådgivare. Här får den anhöriga veta att programmet bygger på självhjälp. 

Självhjälpsgrupper

Detta är kärnan i programmet. Det är en trygghet att kunna prata med andra som lyssnar och förstår. Det är fler som upplever liknande situationer och kan dela med sig av erfarenheter. 

Familjelivskurs

Under kursen får deltagarna gå igenom sin egen historia i grupp. Deltagaren upptäcker att den inte är ensam om sina upplevelser. För många är kursen en vändpunkt.

Kontakta oss

Ta den första kontakten med FMN redan nu!